hudební agentura

Aktuality

17.02.2020 09:32

NADCHÁZEJÍCÍ KONCERTY

 

 

     BHS JARO 2020

 

17. 3. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál

Duo Manera

Soňa Vimrová, Miroslav Žára | kytary

Kytarové pokoušení v rytmu tanga – Piazzolla | Granados | de Falla | Albéniz | Tesař

 

15. 4. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5

Carmina Bohemica

Ženský pěvecký sbor, hosté v jednání, sborm. Věra Hrdinková

Jarní koncert

 

19. 5. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál

Kateřina Kněžíková | soprán, Kateřina Englichová | harfa

 

17. 6. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5

Ivan Ženatý | housle, Ensemble 18+

Závěrečný koncert 5. sezóny – Mysliveček | Aspelmayr | Beethoven

 

Zveme vás na jarní koncerty 2020 našeho cyklu
– nezapomeňte si obnovit své abonmá!
11. 2. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Dvořákovo klavírní kvarteto
Štěpán Pražák | housle, Slávka Vernerová | klavír,
Jan Žďárský | violoncello, Petr Verner | viola
Beethoven | Kukal | Brahms
17. 3. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Duo Manera
Soňa Vimrová, Miroslav Žára | kytary
MuŽ A ŽEnA nEJEn V ryTMu TAnGA –Piazzolla | Granados | de Falla | Albéniz | Tesař
15. 4. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5
Carmina Bohemica
ženský pěvecký sbor, hosté v jednání, sborm. Věra Hrdinková
JArní KonCErT
19. 5. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Kateřina Kněžíková | soprán, Kateřina Englichová | harfa
17. 6. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5
Ivan Ženatý | housle, Ensemble 18+
ZáVěrEčný KonCErT 5. SEZóny – Mysliveček | Aspelmayr | BeethovenZveme vás na jarní koncerty 2020 našeho cyklu
– nezapomeňte si obnovit své abonmá!
11. 2. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Dvořákovo klavírní kvarteto
Štěpán Pražák | housle, Slávka Vernerová | klavír,
Jan Žďárský | violoncello, Petr Verner | viola
Beethoven | Kukal | Brahms
17. 3. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Duo Manera
Soňa Vimrová, Miroslav Žára | kytary
MuŽ A ŽEnA nEJEn V ryTMu TAnGA –Piazzolla | Granados | de Falla | Albéniz | Tesař
15. 4. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5
Carmina Bohemica
ženský pěvecký sbor, hosté v jednání, sborm. Věra Hrdinková
JArní KonCErT
19. 5. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Kateřina Kněžíková | soprán, Kateřina Englichová | harfa
17. 6. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5
Ivan Ženatý | housle, Ensemble 18+
ZáVěrEčný KonCErT 5. SEZóny – Mysliveček | Aspelmayr | Beethoven
28.01.2019 00:00

Vstupenky

Vstupenky lze zakoupit v Informační kanceláři Praha 6, Bělohorská 110, ve fortně Břevnovského kláštera nebo na tel. č. 603 188 500.    Základní cena:    250,00 Kč,   studenti a senioři:  150,00 Kč


UPOZORNĚNÍ: Vstupenky na koncerty v kostele lze zakoupit také v CENTRU ZDRAVÍ SLUNÍČKO, Wuchterlova 14, Praha 6

07.07.2016 00:00

Klub přátel a mecenášů

Cyklus koncertů klasické hudby Břevnovská hudební setkání je pořádán od podzimu 2015 v krásných prostorách Břevnovského kláštera – střídavě v Tereziánském sále a Bazilice sv. Markéty. Jeho cílem od samého počátku bylo obohatit kulturní život této specifické části Prahy s výjimečným historickým, architektonickým a společenských významem, současně ale také podpořit naše spoluobčany - seniory, kteří nemohou za hudbou cestovat z důvodů zdravotních, ale i finančních, do centra Prahy. Hudba přichází za nimi, do jejich bydliště.

 

Vytváříme klub stálých přátel a mecenášů, kteří by podporují pořádání koncertů a tím pomáhají zvát kvalitní ansámbly a současně umožňují našim starším spoluobčanům i mladým lidem přístup na koncerty za nízké ceny vstupného.

 

Děkujeme našim přátelům:

Mecenáš:             Iva a Lev Seidlovi

Podporovatelé:     Dana a Zdeněk Muškovi, Radka Střelcová 

 

Benefity členství v klubu:

●       2x ročně setkání členů klubu za účasti některého významného umělce

●       Uvedení jména člena klubu na internetových stránkách agentury AuraMusica a v programech jednotlivých koncertů

●       Stálá místa na koncertech

●       Sklenka sektu o přestávkách koncertů v Tereziánském sále (celkem 5 koncertů)

 

V kategoriích Mecenáš a Patron budou benefity individuálně projednány.

 

Kategorie členství v klubu:

 Podporovatel – od 2000 Kč

 Dárce – od 10 000 Kč

 Mecenáš – od 20 000 Kč

 Patron – od 100 000 Kč

 

Svůj zájem stát se členem klubu s Vámi individuálně rádi projednáme. Kontaktní údaje pro bližší informace:

●       Tel.: 603 447 086 – PhDr. Ilja Šmíd, umělecký ředitel

●       E-mail: auramusica@seznam.cz

●       www.auramusica.cz

●       Facebook: Břevnovská hudební setkání

●       Poštovní adresa: AuraMusica, s.r.o., Terronská 65, 160 00 Praha 6

 

                                                                             

Vyhledávání

Kontakt

AuraMusica, s.r.o. Terronská 960/65
Praha 6
160 00

IČO: 27776018
DIČ: CZ27776018
+420603188500

 

 

 BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ 

 2019-2020

 

Koncerty se konají v Tereziánském sále Břevnovského kláštera a v kostele Církve československé husitské, Wuchterlova 5, Praha 6.

 

Vstupenky v cenách 150 Kč (pro seniory a mládež) a 250 Kč lze zakoupit v Informační kanceláři MČ Praha 6, Bělohorská 110, ve Fortně Břevnovského kláštera a v Centru zdraví Sluníčko, Wuchterlova 14, Praha 6 (pro koncerty v kostele ve Wuchterlově ul.).

 

Objednávky přijímáme také na auramusica@seznam.cz