hudební agentura

Hudební agentura AuraMusica vznikla v roce 2014.

Věnuje se pořádání uměleckých produkcí a managementu umělců – dirigentů, operních pěvců, instrumentalistů. Ředitelkou a jednatelkou společnosti je Ing. Regina Šmídová, uměleckým ředitelem PhDr. Ilja Šmíd.

 

Hlavní aktivitou je pořádání koncertní sezóny BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ. První koncert se uskutečnil 29. 9. 2015, tváří první sezóny se stala světově proslulá harfistka Jana BOUŠKOVÁ. V každé sezóně (od září do června) se uskuteční devět koncertů, pět (komornějšího charakteru) v Tereziánském sále Břevnovského klášter, čtyři (sborové, varhanní, s větším obsazením) se konaly do roku 2018 v Bazilice sv. Markéty, od roku 2019 v kostele Československé církve husitské ve Wuchterlově ul. 5 v Praze 6.

 

Naše společnost nabízí zdejména:

- pořádání koncertů a dalších společenských akcí, zejména hudebních, hudebně-dramatických, dramatických a baletních pořadů a vystoupení

- zastupování umělců z oblasti klasické hudby (neexkluzivní)

- marketing a propagační činnost v oblasti kultury a vzdělávání

- nahrávky zvukových a zvukově obrazových záznamů

 

AGENTURU ZASTUPUJÍ

Ing. Regina Šmídová – jednatelka

je absolventkou VŠE Praha, pracovala v zahraničním obchodě, později ve slovenském a českém vydavatelství odborných časopisů, překládá z němčiny, chorvatštiny a slovenštiny. V roce 1993 založila a byla spolumajitelkou vydavatelství Clarton (na 70 zvukových nosičů s klasickou hudbou a 10 knižních publikací), podílela se na pořádání koncertů a hudebních produkcí.

Řadu let pracovala také jako vedoucí tajemnice Českobratrské církve evangelické s odpovědností mj. za vnější kontakty, díky nimž mohla procestovat a propagovat svou zemi v mnoha evropských státech i v zámoří. Od 2014 je tajemnicí IT katedry a katedry aplikované matematiky ČVUT v Praze.

 

PhDr. Ilja Šmíd - umělecký ředitel

muzikolog (absolvent FF UK) a hudební manažer, externě pracuje v Českém rozhlase Praha (stanice D dur) a přednáší na Katedře Arts Managementu na VŠE Praha. Od 13. 12. 2017 do 27. 6. 2018 byl ministrem kultury ČR.

V roce 1994 spolu s Jiřím Bělohlávkem založil a do roku 2006 byl ředitelem Pražské komorní filharmonie, v letech 2006-2012 byl ředitelem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, poté byl dva roky šéfem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni a dramaturgem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. V roce 1993 byl zakladatelem vydavatelství Clarton, s.r.o. (viz výše). Byl členem mnoha poradních sborů a komisí v oblasti kultury (ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl m. Prahy), deset let byl předsedou Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR. V letech 2004-2007 ve své vlastní agentuře uspořádal čtyři ročníky festivalu Pražské hudební slavnosti.

 

Agentura AuraMusica, s.r.o., má za sebou úspěšné spolupořadatelství slavnostního závěrečného koncertu k Roku české hudby v O2 Aréně 17. 12. 2014 (s přímým přenosem České televize), recitál klavíristy Davida Kalhouse v Rudolfinu 18. 12. 2015, pravidelné novoroční koncerty pro primátora MČ Praha 6, koncert ke Dni veteránů v roce 2017 ve spolupráci s Ministerstvem obrany. PV letech 2016-2018 zastupovala několik umělců, mezi nimi klavíristu Davida Kalhouse (působící USA) – podílí se na organizování jeho letních mezinárodních mistrovských kurzů – a  barytonistu Jiřího Rajniše (2015-2017 člen opery v německém Koburgu, od 2017 člen studia Staatsoper Dresden). Nyní se zcela soustřeďuje na pořádání koncertů a jiných akcí.

 

V sezóně 2015/16 zahájila agentura cyklus koncertů – koncertní sezónu v Břevnovském klášteře s názvem Břevnovská hudební setkání, na podzim 2020 zahájí již 6. sezónu.

 

PARTNEŘI

Sezóna Břevnovská hudební setkání se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře a s finanční podporou Městské části Praha 6 a Hlavního města Prahy.

 

                                                                          Výsledek obrázku pro logo Praha

 

Vyhledávání

Kontakt

AuraMusica, s.r.o. Terronská 960/65
Praha 6
160 00

IČO: 27776018
DIČ: CZ27776018
+420603188500

 

 

 BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

 

Koncerty se konají v

Tereziánském sále Břevnovského kláštera a v kostele Církve československé husitské, Wuchterlova 5, Praha 6, vždy v 19:00 h

 

Vstupenky v cenách 200 Kč (pro seniory a mládež) a 300 Kč je možno opět zakoupit v Informační kanceláři MČ Praha 6, Bělohorská 110 a ve Fortně Břevnovského kláštera, Markétská 1, Praha 6 (v případě koncertů konaných v Břevnově)

 

Objednávky přijímáme také na auramusica@seznam.cz