hudební agentura

Naše společnost nabízí

- zastupování umělců z oblasti klasické hudby

- marketing a propagační činnost v oblasti kultury a vzdělávání

- obchodní a propagační zastoupení třetích subjektů tuzemských i zahraničních

- management a pořádání koncertní a zábavní činnosti, zejména hudebních, hudebně-dramatických, dramatických a baletních pořadů, koncertů a vystoupení

- nahrávky zvukových a zvukově obrazových záznamů

 

Zastupovaným umělcům nabízíme:

  • aktivní zastupování umělce ve vztahu k pořadatelům a obchodním partnerům
  • zveřejnění informací o umělci přímo na webových stránkách agentury včetně jeho fotografií
  • vyhledávání uměleckých příležitostí a uplatnění  jak v ČR, tak i v zahraničí
  • možnost zveřejnění detailního repertoáru umělce pro různá umělecká vystoupení na webových stránkách agentury; odkaz na osobní webové stránky umělce
  • průběžné vyhledávání sponzorů, donátorů a obchodních partnerů
  • obsazování umělců do nových uměleckých projektů připravovaných uměleckou agenturou
  • součinnost a pomoc při přípravě koncertů, operních a jiných produkcí a dalších vystoupení umělce
  • možnost pořízení hudebních nahrávek v moderních nahrávacích studiích v Praze
  • výrobu hudebních nosičů CD a DVD

 

 

Hudební agentura AuraMusica vznikla v roce 2014.

Věnuje se managementu umělců a pořádání uměleckých produkcí - koncertů,
festivalů, přehlídek, včetně zajištění kompletního servisu. Zajišťuje též
nahrávání a výrobu zvukových a zvukově-obrazových záznamů (nosičů).

Jednatelkou společnosti je Ing. Regina Šmídová.

Je absolventkou VŠE Praha, pracovala v zahraničním obchodě, později ve
slovenském a českém vydavatelství odborných časopisů, překládá z němčiny,
chorvatštiny a slovenštiny. Je lektorkou těchto jazyků a korektorkou
cizojazyčných textů.

V roce 1993 založila a 10 let se podílela na vedení vydavatelství Clarton
(vydávání zvukových nosičů s klasickou hudbou, knih), na natáčení snímků
koncertů i originálních hudebních nahrávek, pořádání koncertů a účelových
hudebních produkcí.

Řadu let pracovala také jako vedoucí tajemnice Českobratrské církve
evangelické s odpovědností mj. za vnější kontakty, díky nimž mohla
procestovat mnoho evropských států i zámoří a propagovat tam svou zemi.

Uměleckým ředitelem společnosti je PhDr. Ilja Šmíd.

Muzikolog (absolvent FF UK) a hudební manažer. V současné době je
spolupracovníkem stanice Vltava Českého rozhlasu a přednáší na Katedře Arts
Managementu na VŠE Praha.

V letech 1994-2006 byl ředitelem Pražské komorní filharmonie, v letech
2006-2012 byl ředitelem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, poté dva
roky šéfem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni a dramaturgem Symfonického
orchestru Českého rozhlasu v Praze.

V letech 1993-2001 byl spolumajitelem vydavatelství Clarton, deset let byl
předsedou Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR. V letech
2004-2007 uspořádal čtyři ročníky festivalu Pražské hudební slavnosti.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

AuraMusica, s.r.o. Terronská 960/65
Praha 6
160 00

IČO: 27776018
DIČ: CZ27776018
+420603188500

 

 

 BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ 

 2018-2019

 

 Jarní koncerty v Tereziánském sále v 19.00 h

Koncerty 24.4. a 14.6. v 19.30 h se konají v kostele Církve československé husitské, Wuchterlova 5, Praha 6

Vstupenky na tyto koncerty lze zakoupit také v Centru zdraví Sluníčko, Wuchterlova 14, Praha 6