hudební agentura

Klavírista David Kalhous získává stále větší uznání v Evropě a Spojených státech pro svůj elegantní hudební projev, brilantní klavírní techniku, důkladné proniknutí do hudební struktury děl a objevnou dramaturgii svých programů. Jeho široký repertoárový záběr zahrnuje hudbu od Scarlattiho a Bacha, přes Beethovena a Chopina až k Ligetimu a Feldmanovi, na jeho objednávku vytvářejí skladby současní komponisté.

David Kalhous (1975) je absolventem klavírního oddělení pražské konzervatoře (prof. Jaroslav Čermák) a poté Akademie múzických umění v Praze (prof. Emil Leichner). Stipendium ÖAD a pozvání k pobytu na vídeňské Hochschule für Musik und darstellende Kunst mu umožnilo také studovat v mistrovské klavírní třídě Paula Badury-Skody. David Kalhous studoval také na Rubin Academy of Music v Tel-Avivu a na Yale University, jeho dalšími profesory byli Victor Derevianko, David Northington a Peter Frankl.. Byl též účastníkem Santa Barbara Music Festival v Kalifornii, kde studoval klavír a komorní hru u Jerome Lowenthala. V roce 2013 dokončil pod vedením Ursuly Oppens doktorandský program na Northwestern University v Chicagu disertací věnující se klavírnímu dílu Leoše Janáčka. 

V současné době žije a působí v New Yorku, od roku 2014 je řádným profesorem klavírní hry na Florida State University College of Music.

David Kalhous koncertuje sólově a s komorními soubory v Evropě, USA a Izraeli. V roce 2006 debutoval sólovým recitálem na festivalu Pražské jaro, což zahájilo jeho úspěšnou kariéru v České republice. Vystoupil s předními českými orchestry, jako je Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,  PKF – Prague Philharmonia, Severočeská filharmonie Teplice, Plzeňská filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, Komorní filharmonie Pardubice, Musici di Praga. Vystoupil na koncertě pořádaném Českým spolkem pro komorní hudbu České filharmonie v pražském Rudolfinu a v sólovém recitálu FOK v cyklu Světová klavírní tvorba. V Praze provedl v rámci koncertního cyklu skladatelského sdružení Konvergence mimo jiné české premiéry skladeb Mortona Feldmana For Bunita Marcus a György Ligetiho Klavírní etudy (první kniha). Má na svém kontě několik nahrávek pro Český rozhlas a Českou televizi a byl také autorem a moderátorem série hudebních pořadů věnovaných klavírní hudbě a její interpretaci vysílaných rozhlasovou stanicí Classic FM. V roce 2001 uvedla Česká televize profilový dokument Davida Kalhouse Bez limitu.

V Izraeli se David Kalhous představil jako sólista v Mozartově Koncertu C dur KV 467 s Israel Symphony Orchestra, ve Spojených státech provedl Ligetiho Klavírní koncert s Florida State University Symphony Orchestra, koncertoval sólově v New Yorku, Chicagu, Washingtonu a dalších městech. Zúčastnil se prestižního Gilmore Festival v Michiganu a vystoupil opakovaně v Bargemusic v New Yorku, kde provedl mimo jiné také kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka.

Repertoárový záběr Davida Kalhouse sahá od klasických skladatelů (zejména Beethoven, Mozart) přes romantiky (Chopin, Schumann, Brahms, Liszt) až k hudbě 20. století (Janáček, Skrjabin, Bartók, Kurtág a další). Intenzivně se zabývá interpretací soudobé hudby, spolupracuje s organizacemi zabývajícími se provozováním nové hudby, jako je Soundfield ve Filadelfii a Ear To Mind v New Yorku. Vystupoval např. s Northwestern University Contemporary Music Ensemble (György Ligeti Memorial Concert, Steve Reich Celebration, americká premiéra díla Petera Ablingera 6 Linien), FSU New Music Ensemble (Koncert pro klavír a orchestr Johna Cagea), FSU Chamber Winds (Bergův komorní koncert a Spontano Petra Kotíka), Fonema Consort (Salvatore Sciarrino: 4. klavírní sonáta, Luigi Nono:  …sofferte onde serene…, Stefano Gervasoni: Quattro voci) a s TTU New Music Ensemble (Pierre Boulez: Dérive I, Henri Dutilleux: Figures de resonances, Peter Eötvös: Kosmos). V příští sezóně provede ve Spojených státech opět mimo jiné klavírní koncerty Johna Cagea a György Ligetiho. Na objednávku Davida Kalhouse vznikne v tomto roce sedm nových skladeb pro sólový klavír, zkomponovaných výraznými českými skladatelskými osobnostmi mladé generace.

V roce 2015 uskutečnil řadu koncertů v USA, Izraeli a ČR. V lednu 2015 provedl na Festival of New Music díla Davida Langa, v květnu 2015 uskutečnil turné do Izraele, kde vystoupil s recitály v Tel Avivu a Jeruzalémě a vedl mistrovské kurzy na jeruzalémské akademii. Mistrovské kurzy uspořádal rovněž při letní návštěvě ČR v Praze (spolu s Joelem Hastingsem). Do konce roku mj. natočí novou koncertní skladbu Flashes of Light Ladislava Kubíka na label Neos, kterou provede s Florida State University Symphony Orchestra v Ruby Diamond Concert Hall (Florida State University) a uskuteční recitál v koncertní síni Spectrum v New Yorku (vedle Scarlattiho, Ligetiho, Kurtága a Chopina newyorské premiéry děl Jiřího Kadeřábka, Miroslava Srnky a Michaela Vincenta Wallera). 18. 12. uskuteční recitál v pražském Rudolfinu (Scarlatti, Chopin, Brahms, Janáček, Kurtág, Srnka a Štochl).

David Kalhous je nepřehlédnutelným zjevem v plejádě pianistů své generace, pro nějž je samozřejmá dokonalá technika hry pouhým východiskem k hluboce promyšlené a současně emocionálně procítěné interpretaci každého díla. Jeho recitály a komorní ansámblové projekty, stejně jako sólová vystoupení s orchestrem vyvolávají mimořádnou odezvu jak u posluchačů, tak i u odborné veřejnosti.    

 

Výjimečnými hodnotami se vyznačovalo matiné mladého klavíristy Davida Kalhouse… Byli jsme svědky souvislého  poutavého  příběhu co do osobitého výkladu a účinku… David Kalhous je typem přemýšlivého interpreta, jenž má každý tón, akord, úhoz  předem  důkladně  promyšlený a následně  náležitě poddaný.  Jeho hra je technicky velice vytříbená, přesná a přesvědčivá… Kromě techniky je tu evidentní schopnost hlubšího ponoru do struktury díla.

Sólové matiné v rámci festivalu Pražské jaro, 28. 5. 2006

Hudební rozhledy 6/2006

 

... jeho interpretace Janáčkova cyklu V Mlhách byla mistrovská, silná, vášnivá a absolutně přesná.  Od zdrženlivé děsivosti úvodního Andante přes tajuplné kaskády Andantina až k závěrečnému úzkostlivému Prestu ... Kalhous rozezněl klavír všemi zastřenými odstíny hrozby, které dokázal vyvolat ...

Recitál Bargemusic, Brooklyn 7. 2. 2009

Lucid Culture, New York, 2/2009

 

(22. 8. 2015)

 

Vyhledávání

Kontakt

AuraMusica, s.r.o. Terronská 960/65
Praha 6
160 00

IČO: 27776018
DIČ: CZ27776018
+420603188500

 

 

 BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ 

 2018-2019

 

 Jarní koncerty v Tereziánském sále v 19.00 h

Koncerty 24.4. a 14.6. v 19.30 h se konají v kostele Církve československé husitské, Wuchterlova 5, Praha 6

Vstupenky na tyto koncerty lze zakoupit také v Centru zdraví Sluníčko, Wuchterlova 14, Praha 6