hudební agentura

NADCHÁZEJÍCÍ KONCERTY

17.02.2020 09:32

 

 

     BHS JARO 2020

 

17. 3. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál

Duo Manera

Soňa Vimrová, Miroslav Žára | kytary

Kytarové pokoušení v rytmu tanga – Piazzolla | Granados | de Falla | Albéniz | Tesař

 

15. 4. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5

Carmina Bohemica

Ženský pěvecký sbor, hosté v jednání, sborm. Věra Hrdinková

Jarní koncert

 

19. 5. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál

Kateřina Kněžíková | soprán, Kateřina Englichová | harfa

 

17. 6. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5

Ivan Ženatý | housle, Ensemble 18+

Závěrečný koncert 5. sezóny – Mysliveček | Aspelmayr | Beethoven

 

Zveme vás na jarní koncerty 2020 našeho cyklu
– nezapomeňte si obnovit své abonmá!
11. 2. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Dvořákovo klavírní kvarteto
Štěpán Pražák | housle, Slávka Vernerová | klavír,
Jan Žďárský | violoncello, Petr Verner | viola
Beethoven | Kukal | Brahms
17. 3. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Duo Manera
Soňa Vimrová, Miroslav Žára | kytary
MuŽ A ŽEnA nEJEn V ryTMu TAnGA –Piazzolla | Granados | de Falla | Albéniz | Tesař
15. 4. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5
Carmina Bohemica
ženský pěvecký sbor, hosté v jednání, sborm. Věra Hrdinková
JArní KonCErT
19. 5. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Kateřina Kněžíková | soprán, Kateřina Englichová | harfa
17. 6. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5
Ivan Ženatý | housle, Ensemble 18+
ZáVěrEčný KonCErT 5. SEZóny – Mysliveček | Aspelmayr | BeethovenZveme vás na jarní koncerty 2020 našeho cyklu
– nezapomeňte si obnovit své abonmá!
11. 2. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Dvořákovo klavírní kvarteto
Štěpán Pražák | housle, Slávka Vernerová | klavír,
Jan Žďárský | violoncello, Petr Verner | viola
Beethoven | Kukal | Brahms
17. 3. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Duo Manera
Soňa Vimrová, Miroslav Žára | kytary
MuŽ A ŽEnA nEJEn V ryTMu TAnGA –Piazzolla | Granados | de Falla | Albéniz | Tesař
15. 4. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5
Carmina Bohemica
ženský pěvecký sbor, hosté v jednání, sborm. Věra Hrdinková
JArní KonCErT
19. 5. 2020 | 19.00 | Tereziánský sál
Kateřina Kněžíková | soprán, Kateřina Englichová | harfa
17. 6. 2020 | 19.00 | kostel Církve Československé husitské, Wuchterlova 5
Ivan Ženatý | housle, Ensemble 18+
ZáVěrEčný KonCErT 5. SEZóny – Mysliveček | Aspelmayr | Beethoven

Vyhledávání

Kontakt

AuraMusica, s.r.o. Terronská 960/65
Praha 6
160 00

IČO: 27776018
DIČ: CZ27776018
+420603188500

 

 

 BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ 

 2019-2020

 

Koncerty se konají v Tereziánském sále Břevnovského kláštera a v kostele Církve československé husitské, Wuchterlova 5, Praha 6.

 

Vstupenky v cenách 150 Kč (pro seniory a mládež) a 250 Kč lze zakoupit v Informační kanceláři MČ Praha 6, Bělohorská 110, ve Fortně Břevnovského kláštera a v Centru zdraví Sluníčko, Wuchterlova 14, Praha 6 (pro koncerty v kostele ve Wuchterlově ul.).

 

Objednávky přijímáme také na auramusica@seznam.cz